Så här hittar du till Kassasjön

 

      Man kan köra antingen över Kärda eller Vallerstad .