Styrelsemöte sista tisdagen varje månad  kl. 18.30 Kassa torpet

Kassens Sportfiskeklubbs Styrelse 2017

 

Ordförande Joakim Sandahl
V. ordförande Oskar Hansson
Kassör Christer Nilsson
Sekreterare Per L Állemand
Ledamot Lennart Söderberg
Ledamot Göran Lundqvist
Suppleant Ola Nilsson
Suppleant Muhammed Hodzic
Suppleant Tommy Torebrandt
   
Tillsyns ansvarig Tommy Torebrandt,
Kenneth Collbo